Posiedzenia

29.03
2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. na dzień 25 kwietnia 2018 roku

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa.

lista aktualności

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513