Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są opisane w pkt. V Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513