Krzysztof Krawczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Krawczyk rozpoczął karierę zawodową w 1998 r. w The Daiwa Institute of Research Group, gdzie do 1999 r. pracował jako analityk. W 1998 r. podjął współpracę jako analityk z Pioneer Investment Poland Sp. z o.o., którą kontynuował do końca 2000 r. na stanowisku starszego analityka. Od 2000 r. Krzysztof Krawczyk jest związany z funduszami Innova Capital. W Innova Capital pełnił kolejno funkcję: dyrektora, dyrektora zarządzającego, partnera, partnera zarządzającego a w tym samym czasie został wspólnikiem Innova Capital Sp. z o.o. sp. k., którym jest do dnia dzisiejszego. Ponadto od 2003 r. Krzysztof Krawczyk prowadzi działalność doradczą pod firmą K2 Consulting Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1999 roku z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2012 r. ukończył również Program Menedżerski na Harvard Business School w Bostonie.

 
 
 
 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513