Spółka

Wirtualna Polska Holding S.A.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa

tel.: (+48 022) 57 63 900
fax: (+48 022) 57 63 901

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130

REGON: 016366823
NIP: 5213111513

Kapitał zakładowy w wysokości 1.433.826,05 PLN, wpłacony w całości.

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513