Spółka

Wirtualna Polska Holding S.A.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130

REGON: 016366823
NIP: 5213111513

Kapitał zakładowy w wysokości 1.449.770,70 PLN, wpłacony w całości.

 

Osoba odpowiedzialna za komunikację z inwestorami:

Dagmara Paszkowska, , tel.: +48 22 57 67 950

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513