Kalendarium WPH

20.04.2019 - 20.05.2019

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku

26.03.2019

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

24.02.2019 - 26.03.2019

Okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

  1  2 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513