Kalendarium WPH

16.04 - 16.05. 2017

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

14.03. 2017

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

12.02 - 14.03. 2017

Okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

  1  2 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513