Kalendarium WPH

22.04 - 22.05. 2018

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

16.03.2018

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

14.02 - 16.03. 2018

Okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

  1  2 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513