Kalendarium WPH

13.11.2018

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

14.10 - 13.11. 2018

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

07.09.2018

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku

08.08 - 07.09. 2018

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku

22.05.2018

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

1  2    

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513