Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Wirtualna Polska Holding S.A., zatwierdzony przez KNF w dniu 10 kwietnia 2015 r.


 

Aneksy

Aneksy do prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

 

Komunikaty aktualizacyjne

Komunikaty aktualizacyjne do prospektu emisyjnego akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

 

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513