Akcje WPL

Akcje WPL

Emitent Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena emisyjna 32,00 zł
Cena sprzedaży w pierwszej ofercie publicznej (w odniesieniu do akcji serii B) 32,00 zł
Data wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 7 maja 2015 roku
Kod spółki WPL
Kod w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

PLWRTPL00027

Miejsce notowania parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513